Y Traeth Clubhouse
Porthmadog, Gwynedd, North Wales LL49 9PP
The ideal venue for every occasion

border spacer brown04

Y Ddraig Goch03

border spacer brown04

Porthmadog badge

border spacer brown04

c1-logo-110x44

border spacer brown04

BuiltWithNOF

Llogi

Yn gyntaf  gwnewch y siŵr fod yr ystafell ar gael drwy fynd ir calendr.

Sylwer fod y calendr yn cael ei gynnwys fel arweiniad yn unig. Er y byddwn yn gwneud pob ymdrech iw gadw mor gywir phosibl, fe allai fod ychydig o oedi rhwng yr amser pan logir yr ystafell ai ymddangosiad ar y calendr.

Nesaf ffoniwch Gerallt Owen ar 01766 514687 neu ar 07920 025338 neu e-bostiwch ni ar Y Traeth.
 
Byddwn yn gwneud pob ymdrech i ymateb ich ymholiad mor sydyn phosibl.


CLICIWCH YMA I WELD OS YDYR YSTAFELL AR GAEL
 


Sylwer:

 • Dim ond ar gyfer teuluoedd y byddwn yn medru cynnal parton pen-blwydd deunaw oed.
 • Ni fyddwn yn derbyn unrhyw ymddygiad anaddas gan westeion. Bydd angen blaendal o 50 ar gyfer parton rhag ofn y bydd yna ddifrod. Ni fydd CPD Porthmadog yn derbyn unrhyw gam ymddwyn yn y clwb ac os bydd angen byddant yn gwahardd y drwg weithredwyr
 • Gwaherddir ysmygu yn yr adeilad yn unol r ddeddf ond bydd yna le ar gyfer ysmygwyr y tu allan.
 • Mae gennym drwydded i werthu alcohol tan 11.45 pm a bydd rhaid i bob digwyddiad orffen erbyn canol nos 12.00 pm.
   

Booking

Booking the clubhouse function room can be done by first checking for availability in our calendar.

The calendar is not a definitive list of free and booked days.  It is given as a guide only.  While every effort will be made to keep the calendar up to date, there will be a delay between a booking being placed and its appearance on the calendar.

Next either ring 01766 514687,   Gerallt Owen on 07920 025338 , or E-mail us at Y Traeth
 
We will endeavour to respond to your enquiry as soon as possible.

Click here to check for availability


Please note:

 • The clubhouse is used on match day by the football club, bookings will still be taken on these days, but some restrictions may apply.
 • We are only able to accept 18th birthday parties bookings for families.
 • Inappropriate behaviour by guests will not be tolerated. All party bookings will require a 50 deposit to cover for any damages. Porthmadog Football Club will not tolerate bad behaviour on the premises and if necessary will ban offenders.
 • As with all enclosed public spaces, smoking is strictly prohibited within the building but a smoking area is available outside.
 • Our premises licence allows the sale of alcohol until 11.45pm and all events MUST end at no later that midnight.
   

English - Welsh translations kindly provided by Gareth Williams

English

Cymraeg

.

[The Clubhouse] [About the club] [Function Room] [Events] [News] [Photo Gallery] [Bookings] [Travel] [Accomodation] [Porthmadog FC] [Links] [Contact Us]