porthmadog-b BannerCanolfanSgiliau

Hosted By:

Cymru1

CANOLFAN CYNHADLEDDAU Y TRAETH

Y LLEOLIAD DELFRYDOL AR GYFER CYNHADLEDDAU, CYFARFODYDD, CYFLWYNIADAU NEU ARDDANGOSFEYDD MAINT LLAI

Wedi ei leoli oddiar ffordd osgoi Porthmadog gyda llefydd parcio diogel ar gyfer dros 100 o geir

3 munud o ganol y dref mewn car/tacsi. 10 munud ar droed ar hyd ffordd ddiogel

Gall eistedd 80 yn gyfforddus o gwmpas byrddau a chadeiriau safonol

Lle i oddeutu 100 mewn dull theatr

Bandeang cyflym a WIFI yn rhad ac am ddim

Cegin 5* foethus os bydd angen bwyd. Gallwn drefnu ar eich rhan neu cewch benderfynu ar alwywyr  eich hun. Cyfleusterau te a choffi

Toiledau anabl a lleoliad sydd yn addas ar gyfer y rhai llai abl

Cyfleusterau Bar os bydd angen

Golygfeydd godidog o fynyddoedd Eryri yn y cefndir

Defnydd yn gyfyngedig i chi yn unig. Ni chaiff ei ddefnyddio gan unrhyw drydydd parti

Defnyddir yn gyson gan gyrff gwirfoddol, cyhoeddus a phreifat. Man cyfarfod hwylus ac oddiarffordd

 

For further details please contact the Skills Centre Manager on 07469 217 872
or email Skills Centre Manager

 

SkillCentre disabled Toilet
View showing ramp to skills centre
KitchenRange