Lleoliad Clwb CPD Porthmadog

Sut i gyrraedd Canolfan Gynhadleddau Clwb Peldroed Porthmadog

SatNav:  Defnyddiwch y cod post LL49 9PP os oes gennych ‘SatNav’ ond, fel arfer, byddwch ofalus gyda’r peiriant hwnnw! Yr unig ffordd i mewn i’r stadiwm gyda modur yw oddiar ffordd osgoi tref Porthmadog ar yr A487.

 


O Gaernarfon:

Dilynwch yr A487 i’r de hyd at y gylchfan ar ol pentref Penmorfa. Teithiwch syth trwy’r gylchfan a thrwadd tuag y gylchfan nesaf hanner milltir i ffwrdd. Ewch trwy’r gylchfan honno hefyd tuag at Penrhyndeudraeth/Dolgellau, yn dal ar yr A 487. Mae’r stadiwm i’w weld ar y chwith a’r fyndefa oddeutu 300 medr o’r gylchfan. Gyrrwch a dewch yn ol ar eich hun ar y ffordd honno..

O Beddgelert:

Dilynwch yr A498 i’r de am Tremadog. Yno rhaid troi i’r chwith yn y sgwar. Gyrrwch trwy’r pentref ac fe ddewch at gyffordd-T. I’r chwith ac mae cylchfan. Ewch trwy honno am gyfeiriad Penrhyndeudraeth/Dolgellau. Fe welwch stadiwm y Clwb Peldroed ar eich chwith ac o fewn 300 medr mae troiaid ar y chwith. Dilynwch y ffordd honno a dewch yn ol ar eich hun.

O Griccieth a Phenrhyn Llyn:

Dilynwch yr A497 tuag at Porthmadog. Fe gyrrhaeddwch gylchfan ger bont Rheilffordd.

(A)   Trowch i’r chwith, A497, tuag at Tremadog. Yn y gylchfan nesaf cymerwch y drydedd allanfa tuag at Porthmadog. Ar bwys y drydedd gylchfan gyrrwch ar yr A487 tuag at Penrhyndeudraeth/Dolgellau. Fe welwch stadiwm y Clwb Peldroed ar eich chwith ac o fewn 300 medr mae troiaid ar y chwith. Dilynwch y ffordd honno a dewch yn ol ar eich hun.

(B)   Cariwch ymlaen ar yr A497, daw hyn a chwi i fewn i dref Porthmadog heibio stad ddiwydiannol a archfarchnadoedd. Wrth ddod at y gylchfan yng nghanol y dref llywiwch i’r chwith, heibio y siopau ac archfarchnad Tesco, ac wedyn yr orsaf dren. Fe gyrrhaeddwch gylchfan arall. Yno doswch rownd y gylcfan ac anelwch at Penrhyndeudraeth/Dolgellau. Fe welwch stadiwm y Clwb Peldroed ar eich chwith ac o fewn 300 medr mae troiaid ar y chwith. Dilynwch y ffordd honno a dewch yn ol ar eich hun.

O Dolgellau/Penrhyndeudraeth:

Teithiwch ar yr A487 tuag at Minffordd. Wrth adael tref Penrhyndeudraeth cymerwch y drydydd allanfa ar y gylchfan gan anelu at Gaernarfon. 600 medr ar hyd y ffordd osgoi fe welwch stadiwm y Clwb Peldroed ar y dde. Troiwch wrth y fynedfa a dilynwch y ffordd rownd i’r cae.