Y Traeth Clubhouse
Porthmadog, Gwynedd, North Wales LL49 9PP
The ideal venue for every occasion

border spacer brown04

Y Ddraig Goch03

border spacer brown04

Porthmadog badge

border spacer brown04

c1-logo-110x44

border spacer brown04

BuiltWithNOF

English

Ystafell Ddigwyddiadau

Clubhouse panoramic

Mae yna le â chyfleusterau yn ystafell ddigwyddiadau’r Clwb i ddarparu ar gyfer 150 o bobl. Mae yna far ar gael sydd â chwrw chwerw Worthington, Carling Extra Cold, lager Carling Premier a hefyd Guinness. Hyn, yn ogystal ag amrediad eang o gwrw potel, gwinoedd, gwirodydd a diodydd ysgafn.

Prisiau Llogi
Am restr llawn o brisiau cliciwch yma os gwelwch yn dda.

Arlwyo
Mae ein gwasanaeth arlwyo ‘Arlwyo’r Traeth’ yn medru darparu gwasanaeth arlwyo llawn ar gyfer unrhyw ddigwyddiad. Mae rhestr llawn o fwydlenni ar gyfer bwffe ar gael ond ichi wneud cais amdanynt. Ar y llaw arall, os oes gwell gennych baratoi eich bwyd eich hun neu logi arlwywyr allanol, byddwn yn barod i’ch cynorthwyo. Cliciwch yma am fwy o fanylion.

Addurniadau
 Cliciwch yma am fwy o fanylion.

Parcio
Mae yna ddigon o le parcio ar gyfer bysiau ynghyd â lle i 40 o geir ar y llain parcio tarmac ac i 70 arall ar lain parcio caled ac i 200 arall ar gae gwyrdd.

Cyfarfodydd Corfforaethol a Busnes
Mae’r ystafell ar gael hefyd ar gyfer cyfarfodydd, seminarau, cyrsiau hyfforddiant etc.

Anghenion arbennig
Mae’r prif fynediad yn addas i’r Anabl ac mae’n bosib cael mynediad didrafferth o’r brif ystafell i doiled yr anabl.

Cyfleusterau
Mae system sain llawn yn y brif ystafell a hefyd offer goleuo.
 

The Function Room

Cymraeg

IMG_1888 IMG_192302 IMG_1906

The Clubhouse function room has room and amenities to cater for up to 150 people.  A full well stocked bar is available which has Worthington draught bitter, Carling Extra Cold and Carling Premier lager and Guinness as well an extensive range of bottled beers, wines, spirits and soft drinks. 

Hire Prices
For a full list of hire charges please click here

Catering
Our in house catering service ‘Traeth Catering’ can provide a full catering service for any event. Full lists of buffet menus are available on request. Alternatively if you prefer to prepare your own food or hire outside caterers we will be happy to assist.  Click here for more details

Decoration
We can decorate the function room and tables, with colours of your choice, for you. Or you may wish to provide your own decoration.  For ideas please see our gallery of previous room decorations for parties and weddings.  Click here for the details and examples.

Parking
There is ample parking for coaches and up to 40 cars on the tarmac parking area with space for another 70 cars on firm standing and a further 200 on the grassed training area.

Corporate and Business Meetings
The room can also be hired for meetings, seminars, training courses etc.   Please contact to discuss your requirements.  If you have any special requirements we may be able to accommodate your needs.

Special needs
Disabled access is provided through the main doors and a disabled toilet is easily accessed from the main function room.

Facilities
The room has a fully functioning PA system and lighting equipment.

 

English - Welsh translations kindly provided by Gareth Williams

[The Clubhouse] [About the club] [Function Room] [Hire prices] [Events] [News] [Photo Gallery] [Bookings] [Travel] [Accomodation] [Porthmadog FC] [Links] [Contact Us]