Y Traeth Clubhouse
Porthmadog, Gwynedd, North Wales LL49 9PP
The ideal venue for every occasion

border spacer brown04

Y Ddraig Goch03

border spacer brown04

Porthmadog badge

border spacer brown04

c1-logo-110x44

border spacer brown04

BuiltWithNOF

Location

Porthmadog FC Clubhouse is conveniently located in the busy town of Porthmadog, on the Cambrian Coast. If you have any questions relating to our location, please call us on 01766 514687, and we will be happy to assist you. For public transport please click here. NWales02

For Google maps click here.

If you are travelling South from Caernarfon
 

  • Travlling on the A487. Join the Porthmadog bypass near Tremadog.
  • Follow the signs for Penrhyn
  • Turn left immediately after the football club (visible to the left from the bypass before reaching PenRhyn - the club is sign posted)
     

If you are travelling North from Penrhyn

  • Travelling on the A487 through Penrhyn frollow the signs for Caernarfon onto the Porthmadog bypass
  • The football club is signposted to the right after passing over the river Glaslyn

Lleoliad

Lleolir Clwb y Traeth mewn safle cyfleus yn nhref brysur Porthmadog ar Arfordir y Cambrian. Os oes gennych gwestiwn am y lleoliad, ffoniwch ar 01766 514687 a byddwn yn hapus iawn iích cynorthwyo. Cliciwch yma ynglŷn ‚ thrafnidiaeth gyhoeddus. NWales02

 

I gael mapiau Google, cliciwch yma. (NB Nid yw saeth y map Google yn pwyntio at CPD Porthmadog ac nid oes mynediad uniongyrchol heblaw am ar hyd Heol yr Wyddfa. (Dilynwch y cyfarwyddiadau isod.)
 

 

English - Welsh translations kindly provided by Gareth Williams

[The Clubhouse] [About the club] [Function Room] [Events] [News] [Photo Gallery] [Bookings] [Travel] [Transport] [Travel from North] [Travel from South] [Accomodation] [Porthmadog FC] [Links] [Contact Us]