Lleoliad Clwb CPD Porthmadog

Gwerthfawrogi ein Arwahanrwydd – Mynediad i Bawb

Nod tim rheoli Clwb Peldroed Porthmadog yw creu awyrgylch sydd yn groesawgar i  bawb. O’r herwydd ‘roedd mynediad hwylus i bob rhan o’r datblygiadau newydd yn rhan anatod o’r dylunio.IMG_7754

Mae gan y Ganolfan Cynhadledd/Ystafell Digwyddiadau a’r Ganolfan Sgiliau rampiau inclein concrit isel.

Mae dau leoliad penodol wedi eu neilltuo ar gyfer parcio anabl a hynny gerbron y prif fynedfa i’r stadiwm. Serch hynny, os bydd angen mwy o leoliadau wedi eu neilltuo yn arbennig ar gyfer yr anabl gellid trefnu hynny gyda rhywfaint o rybudd ymlaen llaw.SkillCentreToilet

Mae gan y prif neuadd a’r ganolfan sgiliau doiledau anabl sydd o fewn cyrraedd hwylus o fewn yr adeilad.

 

Os oes ganddoch unrhyw ofynion penodol cysylltwch a Louise Todd neu Nicola Smith ymlaen llaw, ac fe wnaiff pob ymdrech i ateb y rheini cyn i chi gyrraedd..