porthmadog-b BlackRedBannerFeatheredText1
Y Ddraig Goch

Croeso i safle we Clwb Cymdeithasol a Chanolfan Sgiliau Osian Roberts, Clwb Peldroed Porthmadog.

Mae ar gael yn y Gymraeg yn ogystal a’r Saesneg. Gallwcgh ddewis y cyfrwng iaith isod. Mae gennym

Diolch am ymweld gwefan CPD Porthmadog.

Cross of St George

Welcome to the website of the
Porthmadog FC Clubhouse

This website is available in English as well as Welsh.  Please select your preference to the right.  We have two venues at Y Traeth each with it’s own webpages

Thank you for visiting Porthmadog FCs Clubhouse website.

mobileButtonCanolfanSgiliau
mobileButtonClwbYTraeth
ButtonEventsAndFunctionsCymru
ButtonConferenceCentre mobileButtonSkillCentre1
ButtonEventsAndFunctions
[MainSite] [Skills Centre] [Access] [Contact Us]