Y Ddraig Goch

Croeso i wefan ystafell ddigwyddiadau

Mae'r wefan hon ar gael yn Saesneg yn ogystal 'r Gymraeg. Dewiswch eich dewis isod. Mae gennym ddau leoliad yn Y Traeth, pob un 'i gwefannau ei hun.

Diolch am ymweld gwefan CPD Porthmadog.

mobileButtonClwbYTraeth mobileButtonCanolfanSgiliau
ButtonEventsAndFunctionsCymru
ButtonFootballCymru
Cross of St George

Welcome to the website of the
Porthmadog FC Clubhouse

This website is available in English as well as Welsh.  Please select your preference below.  We have two venues at Y Traeth each with it’s own webpages in addition to the main Football website

Thank you for visiting Porthmadog FCs Clubhouse website.

ButtonConferenceCentre mobileButtonSkillCentre1
ButtonEventsAndFunctions
ButtonFootball