Lleoliad Clwb CPD Porthmadog
porthmadog-b
IMG_1906

Croeso i  Ganolfan Cynhadleddau
CPD Porthmadog

Welsh Flag - click for Welsh

Lleolirn y Ganolfan Cynhadleddau, sydd yn rhan o gyfleusterau y Clwb Peldroed yn y Traeth, nid nepell o ffordd osgoi Porthmadog.

Gall y prif ystafell gynhadleddau eistedd 80 o bobol yn gyfforddus o gwmpas byrddau a chadeiriau o safon. Fe ellid ei gosod hefyd mewn dull ‘theatr’ gyda lle i 100 o bobol
Gellid cynnal ddigwyddiadau llai yng Nghanolfan Sgiliau Osian Roberts, sydd yn rhan o’r un datblygiad

P1080316Bandeang cyflym a WIFI ar gael, yn rhad ac am ddim. Mae adnoddau TG ar gael sydd yn ddelfrydol ar gyfer cyflwyniadau sydd angen ffrydio fidio ac yn y blaen.

 

Os bydd angen mae cegin 5* ar gael o fewn y cyfleusterau os bydd agen bwyd..
Gallwch drefnu eich arlwyo eich hunain,neu fe allwn wneud hynny ar eich cyfer. Cyfleusterau te a choffi ar gael.

Mae lle i dros 100 o geir barcio yn hollol ddiogel ar y safle.

O ganol y dref gellir cyrraedd y stadiwm mewn modur neu dacsi mewn 3 munud. Os hoffech gerdded mae’r daith oddeutu 10 munud a hynny ar lwybr diogel gyda dim ond llond llaw o drafnidiaeth.

Mae’r fynedfa i’r Ganolfan Gynhadleddau yn hwylus i’r anabl ac mae toiledau arbennig ar eu cyfer fel rhan o’r cyfleusterau. Mae yma groeso i’r anabl.

Os bydd ei angen mae cyfleusterau bar eang ar gael.

Lleolir y Ganolfan yng nghanol Eryri ac mae golygfeydd godidog o’i chwmpas.

Pan fyddech wedi llogi y Ganolfan Gynhadleddau ni chaiff unrhyw drydedd parti ei ddefnyddio. Bydd y cyfleusterau yn hollol hunan gynhaliol ac at eich defnydd chwi yn unig.

Defnyddir y cyfleusterau yn eang gan gyrff gwirfoddol, preifat a chyhoeddus.

 

ClubhouseInt
ClubhouseExt
P1080309

Site hosted by Porthmadogs’

Cymru1