Lleoliad Clwb CPD Porthmadog
porthmadog-b
IMG_1906

Croeso i Lleoliad Digwyddiadau
Y Traeth

Welsh Flag - click for Welsh

Mae’r lleoliad yn rhan o stadiwm Clwb Peldroed Porthmadog nid nepell o ffordd osgoi y dref.

Mae’r lleoliad yn ddelfrydol ar gyfer pob math o ddigwyddiadau cyhoeddus fel cyngherddau, gigs yn ogystal a priodasau, dathliadau teuluol, cyfarfodydd clybiau ac yn y blaen

Gall yr ystafell eistedd 80 o bobol yn gyfforddus a hynny o gwmpas byrddau a chadeiriau o safon. Os na fydd angen byrddau a chadeiriau mae lle i 100 o bobol.

ClubhouseIntGellir parcio dros 100 o geir a hynny yn ddiogel

Gellir teithio mewn car/tacsi o’r dref i’r Traeth mewn dim ond 3 munud ac fe ellir cerdded yno o ganol y dref mewn 10 munud, a hynny ar ffordd lle mae ychydig iawn o drafnidiaeth.

Mae mynediad hwylus i’r ystafell gweithgareddau ar gyfer yr anabl ac hefyd mae yno doiled arbennig ar eu cyfer

Os bydd angen mae bar hwylus ar gaelroses 1 026

Os bydd angen darparu bwyd mae cegin 5* modern ar gael o fewn y ganolfan


Gallwch ddarparu arlwy eich hunain neu mi allwn drefnu hynny i chwi. Mae cyfleusterau te a choffi ar gael

Mae golygfeydd godidog o Eryri yn eich amgylchynnu sydd yn cyfrannu at yr awyrgylch braf, hamddenol ac anffurfiol. Ac, wrth gwrs, mae’r golygfeydd hyn yn rhai arbennig os bydd angen tynnu lluniau ar gyfer ddigwyddiadau ffurfiol fel priodasau.

Chaiff neb ond y chwi ddefnyddio’r cyfleusterau. Ni fydd hawl gan unrhyw drydydd parti amharu ar y digwyddiad.

Defnyddir y lleoliad yn eang gan amrywiaeth o gyrff gwirfoddol, cyhoeddus a phreifat. 

Cynhelir nifer sylweddol o ddigwyddiadau adloniadol yn y lleoliad.

Contact Nicola Smith
07500118533 or email

ClubhouseExt

Site hosted by Porthmadogs’

food and music club 007
Cymru1